Werkwijzen

Wat doen we?

Om zoveel mogelijk impact te hebben richten we ons op drie hoofd bezigheden:

  1. Produceren producten.
  2. Mogelijkheden bieden om zelf energie op te wekken.
  3. Voorlichting geven.

Producten zijn hulpmiddelen om iets ‘duurzaams’ mee te doen. Om te beginnen zijn we bezig een windturbine te ontwikkelen (grootte en opbrengst nog onbekend) die in de stedelijke omgeving op kleine schaal energie opwekt voor direct gebruik.

Dit zal gemaakt worden uit makkelijk opwaardeerbare modules die wanneer technologie gevorderd is, eenvoudig gewisseld kunnen worden. Materialen zijn herbruikbaar of opnieuw inzetbaar. Niks gaat verloren

Mogelijkheden om zelf energie op te wekken is een service die we leveren. Je kunt zonnepanelen, een warmtepomp en te zijner tijd een windturbine door ons laten installeren waarna jij de opbrengst ‘koopt’.

Voorlichting geven doen we door op deze site onze visie te geven op wat in onze ogen verantwoord omgaan met de aarde en hulpbronnen is. Achtergronden bij nieuwsberichten geven wanneer onze kennis daar voldoende toereikend voor is.