Missie, visie en strategie.

 

Missie:

Bijdragen aan het volledig duurzaam, hernieuwbaar maken van de energievoorziening.

 

Visie:

Een wereld waarin energie vrij wordt verdeeld over wie het nodig heeft. Er is meer dan voldoende door decentrale opwek en netwerkdistributie. Productie van energie gebeurt op circulaire manier, de benodigde machines veroorzaken geen afval.

Strategie.

De kennis en vaardigheden die de afgelopen decennia opgedaan zijn inzetten om een schone toekomst te maken. Met de methoden die voorhanden zijn en nog ontwikkeld worden kunnen materialen zo bewerkt worden dat ze meer dan eens gebruikt worden, dat restmateriaal verzameld wordt en op een andere plaats nuttig gebruikt.