De wereld duurzamer, circulair
en zelfvoorzienend maken

Hans Vullers: initiatiefnemer

Ik ben Hans, werktuigbouwkundig ingenieur en typische uitvinder. Ik wil kennis en mogelijkheden van modern vakmanschap gebruiken om de wereld te helpen verduurzamen, zelfvoorzienend en circulair te maken.

Jaren geleden werkte ik als engineer bij een High Tech bedrijf aan verschillende projecten. Duurzaamheid stond in deze tijd nog niet hoog op de agenda. Maar door de jaren heen werd het mij steeds duidelijker dat er iets in het klimaat aan het veranderen is. Ik werd me steeds bewuster van de negatieve gevolgen van de klimaatverandering voor de wereld en ons aandeel daarin als mens.

En toen werd ik vader. Wat vertelt een vader zijn kinderen als het klimaat over 10 jaar drastisch is veranderd? Hoe leg je uit dat we hier zelf een groot aandeel in hebben gehad en dat we er niet voldoende aan hebben gedaan? Mijn gevoel groeide om iets te doen voor een betere wereld. Het werd tijd om mijn passie te volgen en zelf in actie te komen. Daarom heb ik een windturbine ontwikkeld, om mensen te laten zien dat het ook anders kan. En dat er meerdere keuzes zijn die bijdragen aan de circulaire economie.

Het doen van zinvolle en verantwoorde dingen waar ikzelf, en de wereld, beter van worden geeft mij voldoening in het leven.