Update voortgang begin 2021

De afgelopen tijd zijn we bezig geweest met het technisch ontwerp. Er is een Proof of Principle (PoP) gemaakt van het mechanisme voor de Gyro Dynamic Energy Storage. Dat is een manier meer rendement uit de verschillende windomstandigheden te halen.

Opgebouwd als schaalmodel, uit 3D geprinte onderdelen. Het functioneert zoals verwacht, interessant om te zien waar de zwakkere plekken zitten en hoe het nog te verbeteren is.

De volgende stap is nu bepalen hoe goed het werkt. Het doel is om veel meer windenergie effectief om te kunnen zetten in elektriciteit. Om een goede testopstelling te maken zijn we bezig ten eerste een meetmethodiek te bepalen en daarna gaan we omstandigheden simuleren en metingen doen.

Het doel blijft om de combinatie van meerdere hernieuwbare schone bronnen, wind en zon, te gebruiken op de plaats waar de energievraag is. Hierdoor hebben we meerdere voordelen. Geen energietransport, geen noodzaak tot netverzwaring en we verwachten ook een psychologisch voordeel, dat de elektriciteit die de bewoners gebruiken opgewekt is op hun eigen dak.

Dat alles willen we construeren uit herbruikbare, modulaire onderdelen zodat het daadwerkelijk een onderdeel van de circulaire economie is.

Een belangrijk aspect van het verduurzamen van de energievoorziening is opslag. Daarom bieden we ook een grote batterij aan om een overschot aan opgewekte energie niet verloren te laten gaan. Een mogelijk toekomstige optie is een lokale waterstof productie unit te integreren in het geheel.