Nieuwsbrieven

Hier een overzicht van de nieuwsbrieven.

Vier, 15 januri 2020.

** English text below **

Het is nooit een ongeschikt moment om de beste wensen te wensen. Over het algemeen doet men het vaker in de eerste twee weken van het jaar dan bijvoorbeeld op 18 november* maar toch: Ik wens eenieder een heel gezond, gelukkig en groen 2020!

Hieronder een korte opsomming van onze activiteiten en nieuws:

 • Om iets aan marktonderzoek te doen zijn we bij woningstichting Trudo in Eindhoven op bezoek geweest. Marcel van Dooremalen heeft me heel vriendelijk te woord gestaan en was oprecht geïnteresseerd in waar we mee bezig zijn. Helaas zei hij, is Trudo niet een partij om experimentele installaties op het dak te plaatsen. Wanneer de techniek bewezen en volwassen is, is hij zeker geïnteresseerd maar voor een pilot project zijn we daar niet aan het juiste adres.
 • Omdat ik wat vaker bij Microlab te vinden ben, spreek ik daar regelmatig andere ondernemers en dat levert vaak nuttige inzichten op. Zo sprak ik onlangs Gili van Studio Arbol en Johan Janssen van &vooruitnu en zij heben me een hoop goede tips gegeven. Ik ben ook zo blij met Microlab, de mensen die er werken en de sfeer die er heerst, geweldig. Ik zou hier altijd wel willen zijn ?
 • We hebben een inzending gedaan om mee te dingen naar de Circular Awards 2020, dat was een heel goede oefening om alles wat in onze hoofden zit eens goed op papier te krijgen. De uitslag komt in de week van de circulaire economie.
 • Fontys in Eindhoven heeft een nieuwe afdeling Fontys Expertisecentrum Circulaire Transitie https://fontys.nl/Innovatie-en-onderzoek/Expertisecentrum-voor-Circulaire-Transitie.htm en op 31 januari wordt dat officieel geopend. Daar zijn we bij aanwezig. Heel goed dat er in het onderwijs ook specifiek aandacht geschonken wordt aan circulair ondernemen, produceren en werken!
 • We zijn bij Profinn, (en gaan morgen bij VSR) bedrijfsgebouwen makelaars, op de koffie geweest, ook om te polsen of er vanuit hen interesse is in wat wij aan het ontwikkelen zijn. Daar bleek dat ons idealisme en groene ambities niet op één lijn te liggen met wat zakelijke huurders het liefste hebben (namelijk: een zo laag mogelijke prijs per m2). Voor ons een goed moment van bewustwording, dat we met goede bedoelingen alleen er niet komen. Maar geenszins een showstopper, integendeel!
 • Ik heb de telefoon gepakt en diverse energiebedrijven gebeld. Blijkbaar is het nogal een vreemde situatie of product waar we aan het werk zijn want niemand wist er echt goed raad mee. Duidelijk werd wederom dat onze product-market-fit nog niet helemaal uitgekristalliseerd is, maar hulp is onderweg: We zijn door ons bezoek aan Business Models Inc. Eind vorig jaar in contact gekomen met een business consultant die ons op weg kan helpen met deze kwestie.
 • Ook heb ik netbeheerders gesproken, die zijn misschien nog een interessantere, relevantere partij voor ons, gezien het terugleveren. En we moeten waarschijnlijk ook denken aan lokale opslag.
 • We hebben bezoek gehad van Twan Bierens van https://www.wenbconsultants.nl/ Hij kan ons waarschijnlijk veel meer vertellen over mogelijkheden om subsidie en startkapitaal te krijgen en nuttige samenwerkingen aan te gaan. Erg interessant en leerzaam gesprek!
 • Last but not least: Vanmorgen ben ik op de TU/e op een kennismakingsgesprek geweest bij DEMOLAB, en ik mag met het programma meedoen! ?  In zes weken krijgen de deelnemers allerlei tips en advies over marktonderzoek, klantgesprekken voeren en dergelijke, en leer je andere startende ondernemers kennen. Ik heb er heel veel zin in!

Om het mooi gebalanceerd te houden, hier een goed en slecht nieuwsbericht:

https://www.theguardian.com/environment/2020/jan/13/ocean-temperatures-hit-record-high-as-rate-of-heating-accelerates (sorry, alleen in het Engels… gelukkig spreekt Google alle talen ? )

https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/circulaire-economie/33119/circulaire-economie-startup

Newsletter

It’s never unappropriate to give someone the best wishes, but it’s more common to do it in the beginning of the year as opposed to let’s say November 18th. But still: I wish you all a very healthy, happy and green 2020!

Below a short summary of events and activities:

 • We went to housing corporation Trudo to do market research. Marcel van Dooremalen was very friendly and actually interested. Unfortunately, Trudo is no party for doing experimental research on buildings where people are living in. When the product has proven itself, he is very interested but not as a pilot project.
 • Because I am more often at Microlab, I talk to other people coming there and working there, which gives a lot of good conversations. I spoke to Gili of Studio Arbol and Johan Janssen from &Vooruitnu and they had a lot of tips. I am very happy to have a space at Microlab, I wish I could be there all day ?
 • We entered the contest for the Circulariy Awards 2020. That was a good test to put everything we have in our minds to paper. The result will be made public during ‘the week of the circular economy’ which will be the first week of February.
 • Fontys has a new department Fontys Expertisecentrum Circulaire Transitie https://fontys.nl/Innovatie-en-onderzoek/Expertisecentrum-voor-Circulaire-Transitie.htm and on January 31st it will be officially opened. We will be there. Very good that circular production, consumption and business is a topic at schools!
 • We have been at Profinn (and are going to VSR tomorrow), real estate agents for businesses. We wanted to find out if they were interested in the products we are going to make. It appeared that our good ideals and green ambitions were not aligned with what business tenants demand (as much square meters office for as little euros as possible). It made us aware of the market we might be addressing, that only good intentions are not enough. But this is far from a show-stopper, on the contrary!
 • I picked up the phone and started calling energy companies. Apperantly our product and ideas are a bit new or strange because nobody know really what to do with it. Again it showed that our product-market-fit is not yet quite right, but help is on the way: We met a business consultant who can help us find a way.
 • Also I talked to grid-operators, who might be a more important party than energy producers, because they are about transporting energy. Had some good insigts from them as well, among the most obvious is: think about local storage.
 • We had Twan Bierens to visit us. He can help us in the labyrinth of subsidy and funding. Was very nice to meet someone that competent in that area.
 • Last but not least: this mornign I was at TU/e to talk to people from DEMOLAB, and I am chosen to join the program! This is really great news. In six weeks the participants get all kinds of tips and advice regarding market research, customer conversations and the like, and you get to know a lot of other startups. I am very much looking forward to it!

To keep a nice balance, I want to give you some good news and bad news.

https://www.theguardian.com/environment/2020/jan/13/ocean-temperatures-hit-record-high-as-rate-of-heating-accelerates

https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/circulaire-economie/33119/circulaire-economie-startup (sorry, Dutch only… fortunately Google speaks all languages ? )

***

NL

18 november: dit is een random gekozen datum. Mocht het toevallig jouw verjaardag zijn, laat het me weten dan krijg je een appeltaart!

November 18th: this is a randomly chosen date. If it happens to be your birthday, let me know and you get an apple pie!

Drie, 23 december 2019.

Hallo,

Afgelopen week was een heel nuttige voor ons. We zijn naar Amsterdam geweest, als een soort team-uitje, naar een inspiratiesessie van Business Models Inc. https://www.businessmodelsinc.com/nl/masterclass/bmi-inspires/ Hoewel de sprekers het hadden over ‘zo snel mogelijk keihard groeien’, wat niet echt ons doel is, was het toch heel interessant om aanwezig te zijn. We hebben wat contacten opgedaan en inzichten verkregen. 

Verder zijn we bezig de octrooiaanvrage verder af te maken en heb ik me ingeschreven voor een ‘Incubation program’ voor startups op de TU/e. Het is nog niet zeker dat ik deel mag nemen maar ik heb goeie hoop dat wij in de doelgroep vallen. Bovendien hebben we natuurlijk een fantastisch product, wat het verdient om een zetje in de goede richting te krijgen! Ik hou je op de hoogte. https://www.tue.nl/en/news/news-overview/new-incubation-program-its-more-than-just-starting-a-business/

Ik heb ook de telefoon gepakt en wat bedrijvenmakelaars gebeld om te vragen of ze een half uurtje tot een uurtje tijd hadden om ons idee te horen en daar feedback op te geven, als een marktonderzoek. Daar is positief op gereageerd (in tegenstelling tot woningbouwcoöperaties) dus daar gaan we volgend jaar op bezoek. Benieuwd wat daar uit komt!

Verder nog wat informatie die ik zelf wel interessant vind om een standpunt te bepalen. Over kernenergie:

https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/energietransitie-business/32943/engie-energietransitie

https://goedgeld.asnbank.nl/december_2019/duurzaam_dilemma_kernenergie/

De komende dagen zijn feestdagen en de overgang naar het nieuwe jaar, de volgende nieuwsbrief zal daarom in het begin van 2020 verschijnen. 

Heel fijne kerst en een goed begin van 2020! 

Twee, 12 december 2019.

Beste,

Misschien is het lang geleden, misschien de eerste keer dat je een nieuwsbrief over R-energy krijgt. Een snelle update en geheugen opfrissen:

Al jaren ben ik, Hans Vullers, bezig met (het idee) iets te doen aan duurzaamheid. Langzaamaan krijgt dat steeds meer concrete vormen. Als mechanical design engineer is mijn droom altijd geweest iets uit te vinden en te maken, dat bijdraagt aan duurzaamheid. Al snel werd dat iets met wind.

De huidige richting en status:

Sinds een aantal maanden heb ik twee mensen gevonden die me meehelpen dit waar te maken. Voor mij heel belangrijk heb ik gemerkt; ze houden me bij de les en motiveren mij extra. Hierdoor gaat het ook sneller vooruit. Ik heb nu ook meer tijd om iets van ons te laten horen door middel van een nieuwsbrief ?

Met z’n drieën zijn we ook serieus bezig een onderneming op te zetten. We denken na over businessmodels, businessplannen en business cases. Dingen waar ik zelf voorheen niks mee te maken wilde hebben maar die nu op een bijzondere manier ineens heel interessant zijn. Dat wil niet zeggen makkelijk maar ‘leuk’ is het wel.

Komt voor mij persoonlijk door de combinatie van écht doen waar ik waarde en nut van inzie, het moeten verdiepen in iets nieuws (en niet op een schoolse, verplichte manier maar omdat het nodig is) en de voortgang die we maken.

We zijn in gesprek met investeerders en mensen die ons kunnen helpen op allerlei vlakken. Zakelijk, financieel en op het gebied van netwerk. Ik heb ervaren dat als je kansen ziet, niet bang bent en te lang (of te kort) nadenkt voordat je handelt, er mooie dingen gebeuren!

Het product of dienst.

We willen iets maken dat circulair is, zodat we geen grondstoffen opmaken. We willen hernieuwbare energie produceren en dat willen we doen op de plaats waar het nodig is. Dat maakt dat we nu bezig zijn om zogenaamde ‘solar wind turbines’ te ontwikkelen. RTU’s (Roof Top Units) die door middel van zon en wind, energie opwekken voor het gebouw waar ze op staan.

We hebben een methode bedacht die de zeer vlagerige wind in de stad ook kan benutten. Hierdoor wordt het niet alleen aan de kust maar ook in binnenland (Eindhoven) interessant om wind te gebruiken voor energie opwek. Ook het gele gebied in de grafiek hieronder kunnen we hierdoor oogsten. Een patentaanvraag is in behandeling.

Ik heb je emailadres uit een eerder contact of aanmelding. Wil je op de hoogte gehouden worden, dan hoef je niks te doen. Heb je liever niet dat je mailtjes krijgt, reply dan even met ‘afmelden’. Als je mensen kent die hier ook benieuwd naar zijn, forward dit gerust!

Meer informatie is te vinden op www.r-energy.biz of als je wil, kun je eens komen kijken in onze ruimte in microlab.

Andere interessante websites: https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/ en http://www.scentandspice.nl/ . Wil je hier ook een vermelding? Laat het weten!

Een, 15 maart 2018.

Hallo!

De tijd van ‘ik laat iedereen weten waar ik nou eigenlijk mee bezig ben’ is gekomen! Al lang heb ik die wens om naar buiten te treden maar steeds dacht ik dat het nog niet spannend of imposant genoeg was. Na mijn presentatie bij Bliksem en donderdag twee weken geleden en het online zetten van het filmpje daarvan dacht ik: Ik ga het gewoon doen. Dus, bij dezen. Mijn eerste nieuwsbrief. 

Heb zelfs een vlog gemaakt, dat staat op mijn R-energy youtube kanaal https://www.youtube.com/channel/UCkvm3alVzXqg1JXULJRrMTQ en je leest nu de eerste nieuwsbrief!

Eerlijk is eerlijk: dit raffel ik maar een beetje af… Ik had grote plannen met leuke plaatjes en informatie maar ik ga het even kort en bondig houden. Ik ga het ook niet in een volgorde zetten, dus er is niet iets nieuws of belangrijker dan iets anders in onderstaande opsomming.

– Ben begonnen met een vlog serie over de voortgang van wat we hier allemaal doen. 

– Heb St. Lucas over de vloer gehad (de opleiding, niet de heilige), ze gaan kijken of er een project uit te voeren is voor mijn ideeën. Het leek heel veelbelovend. 

– Ben met RVO in contact geweest over subsidies, financiering en andere geldzaken maar daar moet je echt een bedrijf voor zijn, of met een bedrijf samen werken.

– Volgende week komt Marco van Steen van https://www.inoutlab.nl/ hier om te kijken, tips en suggesties te geven over het electronisch deel van de windmolen. Heb hem leren kennen via Microlab, leuk om zo te netwerken!

– Heb een afspraak met een octrooiburo gemaakt om te kijken hoe octrooieerbaar een idee van mij is. Ik heb goeie hoop, want ik heb daar via de RVO al naar gezocht maar niks gevonden wat er op lijkt. (Ik heb RVO gevraagd naar een zoekadvies. https://www.rvo.nl/aanvraag-zoekadvies-octrooidatabanken-wssl  Zie helemaal onderaan deze mail. Oh, helaas neemt ie de links niet mee. Om toch wat patent-plezier te geven, hier heb je google patent search: https://www.google.nl/?tbm=pts&gws_rd=cr&dcr=0&ei=f-aqWvzpLomn6ASSrp2oBw als je daar zoektermen invult wordt gezocht in de Amerikaanse patent-database en krijg je vanalles te zien. Leuk om eens te bekijken wat mensen allemaal bedenken!)

– Ik ben via een bekende in contact gekomen met de uitvinder van de ‘Archimedes’ https://www.thearchimedes.com/ en hij komt over een paar weken langs om kennis te maken.

Er gebeurt zo veel, teveel om allemaal te benoemen, maar vanaf nu hou ik je regelmatig op de hoogte.  Tenzij je dit niet wil natuurlijk, laat dit dan even weten. 

Groene groet, 

Hans