Update begin 2022

Er is veel gebeurd de afgelopen maanden, dat zal voor iedereen ter wereld wel gelden. De pandemie strooide behoorlijk wat roet in ieders eten en ook de situatie van R-energy was verre van stabiel.

Maar we hebben niet stilgestaan! Ondanks dat het allemaal wat moeizamer ging, heb ik samen met Willem, Enzo, Steyn, Job, Medina, Abdul, Robin, Marco, Dani, Jordi en Rutger mooie vooruitgang geboekt.

Als eerste heeft een projectgroep (Willem, Enzo, Steyn, Job en Medina) van Fontys Tilburg een minor “sustainability in business” gedaan, en voor R-energy een businessmodel opgezet. Medina heeft vanuit die projectgroep als studente van Fontys Tilburg gevraagd of ze bij mij mocht afstuderen en daar was ik heel blij mee. Ze heeft een afstudeeropdracht uitgevoerd met als doel te onderzoeken hoe de boodschap en de ‘story’ van R-energy is en hoe die het beste overgebracht kan worden. Compleet met persona’s en concurrentie analyse en bedrijfsbezoeken aan mogelijke afnemers. Allemaal in corona tijd, dus helemaal vanuit haar studentenkamer. Petje af!

Abdul heeft vanaf september 2021 tot begin dit jaar een stage-opdracht uitgevoerd vanuit Fontys Mechatronica in Eindhoven. Zijn opdracht was een besturing te maken voor de “Gyro Dynamic Energy Storage”, een mechanisme dat door R-energy is bedacht om beter om te gaan met wisselende windcondities voor gebruik van een windturbine in de stad. Dat heeft hij uitstekend gedaan. Ook grotendeels vanuit huis. Hij heeft een PID regelaar gebouwd, de besturing software geschreven en samen hebben we de hardware en software gekoppeld aan de proefopstelling die ik al eerder had gebouwd. Hieronder een foto van Abdul in actie.

Van Summa Engineering Eindhoven is een groep jongens (Robin, Marco, Dani, Rutger en Jordy) bezig geweest om twee vormen schoepenrad te ontwerpen en te testen welke het meest effectief was. Ze hebben mij positief verrast met hun resultaten. Zowel de meetresulaten als de twee schoepvormen die ze gemaakt hebben:

Het was voor hen en voor mij heel interessant en leerzaam. Ook voor jullie welverdiende complimenten!

Het samenwerken met studenten is mij zeer goed bevallen en volgens mij was dat geheel wederzijds. Ik zie uit naar meer van dit soort leuke samenwerkingen!