Doelstelling.

Hans: Om bij te dragen aan productie van meer schone energie ben ik zelf dingen aan het maken. Om te beginnen energieproductie d.m.v. wind voor op huizen en gebouwen. Met een 'just do it' mentaliteit. Ik merkte aan mezelf dat ik te lang een afwachtende houding had waardoor ik met mezelf in de knoop kwam. Dus ben ik maar gewoon begonnen!

Als mechanical engineer wil ik de wind gebruiken. Ontwikkelen van kleine windturbines, zogenaamde "urban turbines". Wanneer dit gecombineerd wordt met zon en lokale opslag kan het gebouw flinke stappen zetten naar 'klimaatneutraal' of 'nul op de meter' of 'gasloos' of hoe men het ook noemt. Het gaat mij erom dat er op onschadelijke manier energie gemaakt en (zo weinig mogelijk) verbruikt wordt.

Decentrale opwekking van duurzame energie, volledig circulair. Groot waar het kan, bijvoorbeeld op flatgebouwen, hotels en kantoorpanden. Klein waar het nog rendabel is, met name in kustgebieden of uitgestrekte vlaktes met veel wind. Presterend bij zowel constante windstroom als turbulente, variabele omstandigheden.

Waarom? Omdat we veel meer groene stroom moeten maken om aan de EU of Parijs of zelf opgelegde (Nederlandse) doelstellingen te voldoen maar vooral omdat duurzaam de enige weg is. Energieproductie op andere wijze dan uit hernieuwbare bronnen is per definitie niet toekomstbestendig.

 

 

Ik wil een goed voorbeeld zijn. To "be the change I want to see in the world". Ik vind dat we volledig moeten inzetten op duurzaam, hernieuwbaar en sociaal. Ik heb jonge kinderen, dat heeft mij zowel naar vroeger (hoe was mijn jeugd) als naar de toekomst (wat staat hen te wachten?) doen kijken. Ik heb besloten dat ik niet met mijn mond vol tanden wil staan als ze over een jaar of tien vragen "wat deed jij dan toen die klimaatverandering zo dreigde papa?".

Dus ik wil veranderen. Voor anderen kan ik niet praten maar ik denk dat we wel moeten. Hoe willen we anders dit fijne leven behouden? Momenteel neemt de ongelijkheid toe, we maken veel van de natuurlijke bronnen op en het klimaat doet rare dingen. Bosbranden in Siberië en de noordpool. Heel raar.

 

De natuur streeft per definitie naar evenwicht maar de (westerse) mensheid lijkt de verschillen alleen maar groter te maken.

Voor mij is dit ook een manier om de mogelijkheid te scheppen voor engineers om op een nuttige, zingevende en creatieve manier met hun vak bezig te zijn. De energietransitie staat voor de deur en er zullen (technische) uitvindingen en innovaties gedaan worden die nu nog onvoorstelbaar zijn. Zo zijn wij vast van plan om wind in de gebouwde omgeving te benutten om energie ter plekke op te wekken waar het ook gebruikt wordt. Het overschot, afstemmen van vraag en aanbod vereist ook een andere inzet van het elektriciteitsnetwerk. Hiervoor zullen aanpassingen moeten gedaan worden die nu algemeen ‘smart grids’ genoemd worden.

Er zullen echter nog veel meer zaken, middelen en methoden bedacht moeten worden om de energievoorziening van de toekomst schoon en stabiel te maken. Andere energiedragers (waterstof) zouden ook een rol kunnen spelen. En direct gebruik van warmte.

Zelf heb ik jarenlang ervaring in de hightechindustrie en miste het groene aspect. Ook in 2019 is vrijwel alle hightech in gebruik om 'oude economie' in stand te houden. Kort door de bocht: meer gemak voor lagere prijzen. Dit gaat tegen ons keren is mijn opvatting. We moeten naar een circulaire manier van produceren en zakendoen.

Met Eindhoven als smartest region of the world (benoemd in 2011) zou ik verwachten dat er iets meer visie en toekomstbesef zou zijn.

Hoewel niet de primaire doelstelling is R-energie een mogelijkheid voor jonge ingenieurs maar ook niet-technici om op een zinvolle manier werk uit te voeren. We hebben niet alleen engineers nodig maar zeker ook marketing mensen (nieuwe stijl), juristen, HR, etc. etc. Gewoon alles wat een multinational ook heeft, maar dan zonder een hijgerige zucht naar meer winst.

Kijk rustig rond op de site dan wordt vanzelf duidelijk wat ik allemaal wil, wat ik van plan ben en hoe ik het voor me zie. Kernwoorden zijn samenwerking, groen, hernieuwbaar en sociaal. Veel plezier!