= . . . . R-energy meetup @ Microlab Eindhoven. . . . . . =
= . . . . . . info@r-energy.biz . . . . . = . . . . +31 6 - 1466 1721 . . . . . =

Just do it.

Om bij te dragen aan productie van meer schone energie ben ik zelf dingen aan het maken. Om te beginnen energieproductie d.m.v. wind voor op huizen en gebouwen.

kleine windturbines, urban turbines.

Decentrale opwekking van duurzame energie, volledig circulair. Groot waar het kan, bijvoorbeeld op flatgebouwen, hotels en kantoorpanden. Klein waar het nog rendabel is, met name in kustgebieden of uitgestrekte vlaktes met veel wind. Presterend bij zowel constante windstroom als turbulente, variabele omstandigheden.

Waarom? Omdat we veel meer groene stroom moeten maken om aan de EU of Parijs of zelf opgelegde (Nederlandse) doelstellingen te voldoen maar vooral omdat duurzaam de enige weg is. Energieproductie op andere wijze dan uit hernieuwbare bronnen is per definitie niet toekomstbestendig.

Ik wil een goed voorbeeld zijn. To "be the change I want to see in the world". Ik vind dat we volledig moeten inzetten op duurzaam, hernieuwbaar en sociaal. Ik heb jonge kinderen, dat heeft mij zowel nar vroeger (hoe was mijn jeugd) als verder vooruit (wat staat hen te wachten?) doen kijken. Ik heb besloten dat ik niet met mijn mond vol tanden wil staan als ze over een jaar of tien vragen "wat deed jij dan toen die klimaatverandering zo dreigde papa?".

Dus ik wil veranderen. Voor anderen kan ik niet praten maar ik denk dat we wel moeten. Hoe willen we anders dit fijne leven behouden? Momenteel neemt de ongelijkheid toe, we gebruiken de natuurlijke bronnen op en het klimaat doet rare dingen.

De natuur streeft per definitie naar evenwicht maar de (westerse) mensheid lijkt de verschillen alleen maar groter te maken.

Ik heb geen glazen bol maar wel een gewoon gezond verstand en dat zegt: als we zo doorgaan, komt er ellende.

Kijk rustig rond op de site dan wordt vanzelf duidelijk wat ik allemaal wil, wat ik van plan ben en hoe ik het voor me zie. Kernwoorden zijn samenwerking, groen, hernieuwbaar en sociaal. Veel plezier!